Post about biantara bahasa sunda

Biantara Bahasa Sunda

  • Contoh Biantara Bahasa Sunda Tentang Pendidikan Blog

    Blog Penerang - Contoh Biantara Bahasa Sunda Tentang Pendidikan - Conto Pidato Basa Sunda, Bintara yaitu menyampaikan sesuatu di hadapan orang banyak atau dalam contoh pidato bahasa sunda terbaru 2013 berbagi Contoh pidato bahasa sunda perpisahan, pidato bahasa sunda pendek, pidato bahasa sunda tentang pendidikan, pidato bahasa sunda tentang lingkungan, teks

  • Tatapakan Jandela Hate

    TATAPAKAN, mangrupa pabukon ĕlĕktronik dina wangun kumpulan bahan ajar pikeun cecekelan boh murid boh guru dina ngalaksanakeun pembelajaran di sakola. naskah panata acara mc bahasa sunda ~ untaian kata Nepangkeun wasta pu Siti Nur Azizah Alumni angkatan 1993. Sim kuring ngadeg cumarios di payuneun hadirin sadaya wireh kapancenan salaku panata acara dina

  • Contoh Biantarapidato Pendek Basa Sunda Sena Aji Buwana

    Para wargi anu ku simkuring dipihormat. Dina ieu waktos, abdi bade nerangkeun sakumaha pentingna hirup sehat kanggo urang sadayana. Janten, urang sadaya contoh pidato bahasa sunda singkat blog bintang Bingung membuat pidato dalam bahasa sunda. Berikut ini blog bintang sertakan berbagai contoh pidato singkat yang semuanya menggunakan sunda sebagai bahasa