Post about biantara bahasa sunda

Biantara Bahasa Sunda

  • Contoh Biantara Pidato Paturay Tineung Bahasa Sunda

    Biantara Paturay Tineung I Assalamu’alaikum wr. wb. Puji sinareng sukur kasanggakeun ka Allah Illahi Robbi. Alhamdulillah wasyukurilah contoh pidato contoh pidato sunda biantara nyérénkeun Contoh Pidato Sunda | Biantara Nyérénkeun jeung Narima Calon Pangantén | Biantara Sesepuh ti Calon Pangantén Lalaki

  • Contoh Pidato Contoh Pidato Sunda Biantara Nyérénkeun

    Contoh Pidato Sunda | Biantara Nyérénkeun jeung Narima Calon Pangantén | Biantara Sesepuh ti Calon Pangantén Awéwé tatapakan jandela hate TATAPAKAN, mangrupa pabukon ĕlĕktronik dina wangun kumpulan bahan ajar pikeun cecekelan boh murid boh guru dina ngalaksanakeun pembelajaran di sakola.

  • Naskah Panata Acara Mc Bahasa Sunda ~ Untaian Kata

    Nepangkeun wasta pu Siti Nur Azizah Alumni angkatan 1993. Sim kuring ngadeg cumarios di payuneun hadirin sadaya wireh kapancenan salaku panata acara dina contoh pidato bahasa sunda singkat blog bintang Bingung membuat pidato dalam bahasa sunda. Berikut ini blog bintang sertakan berbagai contoh pidato singkat yang semuanya menggunakan sunda sebagai bahasa

  • 0.1MB - 0.0007 seconds