Post about vaktija za 2012 godinu

Vaktija Za 2012 Godinu

  • Vaktija Rijaset Islamske Zajednice U Bosni I Hercegovini

    - znaČajni datumi - kratka objaŠnjenja za 2014. godinu - kalendar i mjeseČne vaktije za 2014. godinu (pdf-download: desni klik>save target as) baic bosnjackoamericki islamski centar muslimanski ZNAČAJ I PORUKE ISRA I MIRADŽA: ZNAČAJ I PORUKE ISRA I MIRADŽA Autor Osman ef. Brkić Četvrtak, 14 Juni 2012 20:03 Neka je hvala Allahu dž.š. Najmilostivijem i

  • Početna Rijaset Islamske Zajednice U Bosni I Hercegovini

    Izvještaji o radu za 2011/2012. školsku godinu. Obrazac za izvještaj o radu vjeroučitelja za 2011/2012. školsku godinu: - Izvještaj o radu vjeroučitelja za al kiram organizacija za hadž i umru Intervju: Izet Kastrat, predsjednik organizacije za Hadž i Umru Al Kiram Hadžijama obezbjeđujemo sigurnost i preciznost u obavljanju hadža

  • Certificirani Proizvođači

    ODRŽAN SASTANAK SA PREDSTOJNIK DRŽAVNOG UREDA ZA TRGOVINSKU POLITIKU REPUBLIKE HRVATSKE . U ponedjeljak 10. lipnja 2013. predstojnik Državnog ureda za trgovinsku 272 kratke zanimljivosti o islamu muslimtv bosna Ženi je za vrijeme hajda i nifasa zabranjeno: namaz, doticanje Mushafa, boravak u mesdžidu i polni odnos sa mužem. * Meleki se smjenjuju u vrijeme sabah