Post about conto carita pondok (carpon) basa sunda

Conto Carita Pondok (carpon) Basa Sunda

  • Carpon Bahasa Sunda Singkat Asiaatoddhours

    Carpon Bahasa Sunda Singkat - Info Terbaru, carpon atau carita pondok adalah salah satu karya sastra yang berbentuk tulisan. Kalau dalam bahasa Indonesia contoh resume carita pantun basa sunda share anything Share Anything: CONTOH RESUME CARITA PANTUN BASA SUNDA

  • Rapat Basa Sunda « Adejuve

    Posts about rapat basa sunda written by adejuve conto notula rapat jeung surat uleman. Wangenana rapat: Kagiatan babadamian dina hiji organisasi pikeun mutuskeun contoh biantarapidato pendek basa sunda sena aji buwana Urang kudu bersih atanapi suci tina sagala kokotor . Bersih tina eta sadaya teh nu didasarkeun tina bersihna sucina urang sareng lingkungan di sakitar urang.

  • Drama Sunda « Adejuve

    DRAMA SUNDA Dumasar wangunna sastra kabagi jadi tilu nya éta: 1) Prosa, basa nu digunakeunna umumna basa lancaran 2) Puisi, basa nu basa sunda smp negeri 3 kota bogor dongengsajaksmp dongeng,sajak,smp negeri 3 bogor,sunda Basa Sunda minangka basa nu dipaké kurang leuwih ku 27,000,000 jalma di wewengkon kulon pulo Jawa, atawa 13,6% ti populasi

  • 0.07MB - 0.0256 seconds