Post about conto carita pondok (carpon) basa sunda

Conto Carita Pondok (carpon) Basa Sunda

  • Manglé Majalah Mingguan Basa Sunda Rubrik Carita Pondok

    Jumaah, 11 Juli 2014 14:43 sukanda: " haduh sedih hayang ngambek ongkoh teungteuingeun anu ngadamel carpon mani bisa nya ngagerihan hate carpon sunda carpon basa sunda carpon lucu Berikut adalah Carpon Sunda selengkapnya: Salah Pukul Urang Saurang nyonya imah geus nyieun babak belur saurang maling anu asup ka imahna dina hiji peuting.

  • 5 Contoh Carpon Bahasa Sunda Tutorial Blogging For All

    Hurip Sunda ! . Tags. kumpulan carpon sunda, contoh carpon basa sunda, kumulan carpon sunda, kumpulan carpon basa sunda, contoh cerpen, carita pondok basa sunda smp negeri 3 kota bogor dongengsajaksmp Basa Sunda minangka basa nu dipaké kurang leuwih ku 27,000,000 jalma di wewengkon kulon pulo Jawa, atawa 13,6% ti populasi Indonésia. Basa Sunda kagolongkeun kana

  • Carita Sunda Babad Layung Lalungse Pikiran Kuring

    hey, kunaon ulah dikuat kaitkeun kana sajarah asli? naha aya nu teu asli kitu? Mun awalna tina carita, aya bukti panalitian masa nu kaliwat, Teu kalebet kamus basa sunda blogna kang héndry manfaatkeun hatur nuhun kana perhatosanna. Nanging diajar Basa Sunda teu cekap ku ningali kamus, seueur nu kedah dijelaskeun atanapi dilarapkeun kana undak usuk basana.