Post about conto carita pondok (carpon) basa sunda

Conto Carita Pondok (carpon) Basa Sunda

  • Manglé Majalah Mingguan Basa Sunda Rubrik Carita Pondok

    Kemis, 03 April 2014 06:35 iif syarifah: " satuju pisan bangkitna urang sunda bade kusaha deui ari sanes ku papada urang sunda" carpon sunda carpon basa sunda carpon lucu Berikut adalah Carpon Sunda selengkapnya: Salah Pukul Urang Saurang nyonya imah geus nyieun babak belur saurang maling anu asup ka imahna dina hiji peuting.

  • 5 Contoh Carpon Bahasa Sunda Tutorial Blogging For All

    Hurip Sunda ! . Tags. kumpulan carpon sunda, contoh carpon basa sunda, kumulan carpon sunda, kumpulan carpon basa sunda, contoh cerpen, carita pondok pengertian sejarah dan ciriciri carita pondokcarpon Carita pondok teh nyaeta karangan rekaan (fiksi) anu wangunna pondok sarta ngan ukur ngasongkeun hiji peristiwa. Carpon umumna nyaritakeun hal-hal anu

  • Buku Sunda

    Dina sajarahna, guguritan téh lain asli "hasil budaya" urang Sunda. tapi hasil 'nginjeum' tina 'budaya Jawa' ngaliwatan para Bupati nu unggal taun kudu séba ka contoh biantarapidato pendek basa sunda sena aji buwana Para wargi anu ku simkuring dipihormat. Dina ieu waktos, abdi bade nerangkeun sakumaha pentingna hirup sehat kanggo urang sadayana. Janten, urang sadaya