Post about kajian novel kembara amira dan azfa hanani

Kajian Novel Kembara Amira Dan Azfa Hanani

  • Perbandingan Novel Kembara Amira Dan Azfa Hanani Aspek

    pnHjhNoria Salleh 1 PERBANDINGAN NOVEL KEMBARA AMIRA DAN AZFA HANANI ASPEK KEMBARA AMIRA AZFA HANANI TEMA Pengembaraan seorang remaja perempuan dalam arif bahasa ii novel kembara amira watak dan perwatakan Pengajaran dan Pembelajaran KOMSAS Bahasa Melayu Menengah Atas (Tingkatan 4 dan Tingkatan 5) (blog ini masih dalam peringkat pembinaan, komen yang relevan

  • Arif Bahasa Ii Novel Kembara Amira Nilai Dan Pengajaran

    Pengajaran dan Pembelajaran KOMSAS Bahasa Melayu Menengah Atas (Tingkatan 4 dan Tingkatan 5) (blog ini masih dalam peringkat pembinaan, komen yang relevan nota ekpres komsas novel ting 4 dan ting 5 Azfa Hanani telah membaca diari Tengku Murni.Melalui diari ini terbongkar rahsia cinta yang terhalang antara Tengku Murni dan Ekran.Cinta mereka terhalang

  • Nukilanku Seorang Guru Bahasa Analisi Novel Kembara Amira

    Novel Kembara Amira ( Zon Perlis, Kedah, Pulau Pinang dan Perak) cikgu azhar kembara amira novel komsas tingkatan 5 zon Sudut pandangan orang ketiga yang digunakan menjadikan Kembara Amira sama dengan gaya penceritaan Azfa Hanani. Teknik imbas kembali, monolog dan dialog