Post about agimat oracion

Agimat Oracion

  • All About Agimat Filipino Culture By The Warrior

    Agimat na sinusuot. These are the most common of anting-antings. Under this classification are the wearable talismans strung on necklaces, bracelets, earrings or belts. agimat Sinulat ko dito ang aking mga pananaw tungkol sa agimat o anting-anting, dasal, orasyon, at lihim na karunungan ng diyos batay sa mga aral at turo sa akin ni Lolo

  • Agimat At Bertud Ni Kingmetatron

    Sa matandang kaugalian ng mga gumagawa ng Medalyon ay mayroong ritual na nakapaloob sa paggawa nito. Ang tanso ay tinutunaw sa ibabaw ng apoy at ang mga molde nito ay antinganting the myth history and promise of the Anting-anting: The myth, the history and the promiise of the Anting (agimat): by Godofredo Umali Stuart

  • Karunungan Ng Diyos Naniniwala Ba Kayo Sa Agimat At Orasyon?

    Naniniwala ba kayo sa agimat at orasyon? Noong bata pa ako may madalas akong may makakwentuhang matanda sa Quezon, si Lolo Indo tungkol sa mga dasal o agimat pagpapatalab ng mga orasyon Sinulat ko dito ang aking mga pananaw tungkol sa agimat o anting-anting, dasal, orasyon, at lihim na karunungan ng diyos batay sa mga aral at turo sa akin