Post about agimat oracion

Agimat Oracion

  • Agimat The Free Encyclopedia

    Agimat or bertud or anting-anting, is a Filipino word for "amulet" or "charm". Anting-anting is also a Filipino system of magic and sorcery with special use of the agimat Sinulat ko dito ang aking mga pananaw tungkol sa agimat o anting-anting, dasal, orasyon, at lihim na karunungan ng diyos batay sa mga aral at turo sa akin ni Lolo

  • Agimat At Bertud Ni Kingmetatron

    Ang Medalyon ay kagaya rin ng Talandro na nagsasaad ng representasyon ng isang testamento na patungkol dito at nakaukit o nakasulat dito ang mahahalagang Banal na agimat alimb├║kad Mahirap paniwalaan ang agimat. Sinasabing nagbibigay ng kapangyarihan sa tao ang agimat, at sa pamamagitan nito ay lumalakas ang tao upang salagin ang bala

  • Karunungan Ng Diyos Agimat O Bertud

    Agimat. Sinulat ko dito ang aking mga pananaw tungkol sa agimat o anting-anting, dasal, orasyon, at lihim na karunungan ng diyos batay sa mga aral at turo agimat naniniwala ba kayo sa agimat at orasyon? Sinulat ko dito ang aking mga pananaw tungkol sa agimat o anting-anting, dasal, orasyon, at lihim na karunungan ng diyos batay sa mga aral at turo sa akin

  • 0.07MB - 0.0102 seconds