Post about artikel bewara bahasa sunda

Artikel Bewara Bahasa Sunda

  • Naskah Panata Acara Mc Bahasa Sunda ~ Untaian Kata

    Nepangkeun wasta pu Siti Nur Azizah Alumni angkatan 1993. Sim kuring ngadeg cumarios di payuneun hadirin sadaya wireh kapancenan salaku panata acara dina artikel acil abad abad.. abad ke 20. abad ka 20. beberapa abad. sababaraha abad, mangabad-abad.. berabad-abad. mangabad-abad. seabad. saabad. = seratus tahun.

  • Kamus Basa Sunda Blogna Kang Héndry Manfaatkeun

    hatur nuhun kana perhatosanna. Nanging diajar Basa Sunda teu cekap ku ningali kamus, seueur nu kedah dijelaskeun atanapi dilarapkeun kana undak usuk basana. nulis aksara sunda palataran skks Mandala Maya (Website) keur sing saha bae nu hayang nyaho kana pangaweruh Ki Sunda, utamana basa, sastra, sajarah, seni-budaya, pangaweruh, adat jeung sajabana

  • Istilah Wanda Jeung Nami Sunda Palataran Skks

    Mandala Maya (Website) keur sing saha bae nu hayang nyaho kana pangaweruh Ki Sunda, utamana basa, sastra, sajarah, seni-budaya, pangaweruh, adat jeung sajabana seni budaya pariwisata sunda pendidikan film Blog tentang Seni, Budaya, Pariwisata, Sunda, Pendidikan, Film, Sinema, Buku, sastra, Komunikasi, Artikel, Drama, Sajak, Radio, Skenario, Carpon, info