Post about linus nkra

Linus Nkra

  • Portal Nkra Kpm

    PENGISIAN SKOR PKS-SKPM: PERINGATAN!!! SEMUA SEKOLAH DIPOHON UNTUK MENGISI SKOR PKS-SKPM versi 2003 dalam Portal NKRA (www.nkra.moe.gov.my) dan PKS-SKPM 2010 (www.moe nkra linus 2 0 ppd hilir perak LINUS: Literacy And Numeracy Screening GTP 1.0 (2010-2012) National Key Result Areas (NKRA’s) KPM telah menyasarkan bahawa semua murid yang tidak mempunyai masalah

  • Nkra Pendidikan

    Unit NKRA, Aras 4, Blok E8 , Komplek Pentadbiran Parcel E 62604 Putrajaya. Tel: 8872 1535 Fax: 8872 1538 nkra linus 2 0 ppd hilir perak mesyuarat jawatankuasa linus LINUS: Literacy And Numeracy Screening GTP 1.0 (2010-2012) National Key Result Areas (NKRA’s) KPM telah menyasarkan bahawa semua murid yang tidak

  • Pengisian Data Linus Nkra Saringan 2 Dan 5 2011 Portal Linus

    Kepada, Semua Setiausaha LINUS, Sekolah-Sekolah Rendah Daerah Kuala Kangsar. Pengisian data LINUS saringan 2 dan 5 secara online mestilah diselesaikan sebelum portal nkra linus kssronline rpt kssr dskp kssr Teacher may find the following Portal NKRA LINUS link to key in LINUS data.