Post about naskah biantara basa sunda

Naskah Biantara Basa Sunda

  • Naskah Biantara Tatapakan Tatapakan Jandela Hate

    Assal amu' alaikum wr. wb. Bapa miwah Ibu anu ku sim kuring dipihormat. Sateuacanna sumangga urang nyanggakeun puji sinareng sukur ka Gusti Nu Maha Agung contoh biantara maulid nabi muhammad saw basa sunda Contoh Biantara Maulid Nabi Muhammad SAW Basa Sunda Assalamu Alaikum wr.Wb Euweuh kecap anu pantas pikeun diucapkan kajaba memanjatkan puji syukur

  • Naskah Panata Acara Mc Bahasa Sunda ~ Untaian Kata

    Nepangkeun wasta pu Siti Nur Azizah Alumni angkatan 1993. Sim kuring ngadeg cumarios di payuneun hadirin sadaya wireh kapancenan salaku panata acara dina contoh pidato contoh pidato sunda biantara nyérénkeun Contoh Pidato Sunda | Biantara Nyérénkeun jeung Narima Calon Pangantén | Biantara Sesepuh ti Calon Pangantén Lalaki

  • Conto Naskah Drama Bahasa Sunda 8 Urang ~ Contoh Tugas Makalah

    Conto Naskah Drama Bahasa Sunda 8 Urang Judul Drama : KALEUNGITAN DOMPET Pamaén : Dhea Syifa Shafira = Murid Dwimata Tesa Artika tatapakan jandela hate TATAPAKAN, mangrupa pabukon ĕlĕktronik dina wangun kumpulan bahan ajar pikeun cecekelan boh murid boh guru dina ngalaksanakeun pembelajaran di sakola.