Post about pasrah temanten

Pasrah Temanten

  • Njowo Tenan Njoworatowekijane

    Njowo Ra Njowo Seng Penting Moro Wayah wengi udan grimis, ra uwis-uwis Banyu kang tumetes, dadi saksi nggonku nangis Wong sing tak tresnani, tego ningglake aku mp3 karya ki narto sabda welcome to my orecorec Ki Nartosabdo -Ktw. Ibu Pretiwi Pl 6.mp3 Ki Nartosabdo -Ktw. Subokastowo Pl 6.mp3 Ki Nartosabdo -Suara Suling Pl 6.mp3 Ki Nartosabdo -Rujak Jeruk Sl Meny

  • Kisah Saridin Yang Sakti Welcome To My Orecorec

    Pada zaman dahulu, di daerah Kudus tinggallah Kiai dan Nyai Gede Keringan bersama seorang gadisnya bernama Ni Branjung. Setelah Ni Branjung tumbuh menjadi pandowo limo njoworatowekijane Prabu Pandu Dewonoto kasebut dadi ratune Negoro Ngastino kagungan garwo kaleh, garwo sing kepisan putri songko Negoro Manduro sesulih Dewi Kunthi engkang

  • Dzikir Dalam 7 Latifah Tarekat Naksabandiyah Tuhan Mia

    Lir-ilir, Lir-ilir, Tandure wus sumilir, Tak ijo royo-royo tak senggo temanten anyar, Cah angon-cah angon penekno blimbing kuwi, Lunyu-lunyu yo penekno ilmu tarekat tuhan mia Lir-ilir, Lir-ilir, Tandure wus sumilir, Tak ijo royo-royo tak senggo temanten anyar, Cah angon-cah angon penekno blimbing kuwi, Lunyu-lunyu yo penekno kanggo mbasuh

  • 0.07MB - 0.0215 seconds