Post about pidato basa sunda seserahan panganten

Pidato Basa Sunda Seserahan Panganten

  • Contoh Pidato Contoh Pidato Sunda Biantara Nyérénkeun

    Contoh Pidato Sunda | Biantara Nyérénkeun jeung Narima Calon Pangantén | Biantara Sesepuh ti Calon Pangantén Lalaki contoh pidato contoh pidato sunda biantara nyérénkeun Contoh Pidato Sunda | Biantara Nyérénkeun jeung Narima Calon Pangantén | Biantara Sesepuh ti Calon Pangantén Awéwé

  • Kamus Basa Sunda Blogna Kang Héndry Manfaatkeun

    hatur nuhun kana perhatosanna. Nanging diajar Basa Sunda teu cekap ku ningali kamus, seueur nu kedah dijelaskeun atanapi dilarapkeun kana undak usuk basana. pidato penyerahan pengantin memakai bahasa jawa contoh naskah pidato penyerahan pengantin memakai bahasa jawa

  • Teks Pembawa Acara Mc Resepsi Pernikahan Bahasa Sunda

    Para hadirin, miwah para tatamu sadayana, khususna ka calon panganten pameget miwah rombongan, bawi raos emutan pribados, pamali mun dilami-lami, teu kedah dilila kuringmah urang sunda SAWATARA bulan ti harita, pelak cau Sakadang Kuya téh geus baruahan, malah geus arasak. Mimiti kanyahoanana ku Sakadang Monyét. Atuh Sakadan

  • 0.07MB - 0.0153 seconds