Post about teks biantara basa sunda seren sumeren panganten

Teks Biantara Basa Sunda Seren Sumeren Panganten

  • Pusaka Senjata Dan Ajiajian Dalam Pewayangan ~ Kuringmah

    A Abu = Kekebul Abu Rokok = Calacah Ada = Aya Adalah = Nyaeta Adik = Rai, Adi, Pun Adi Air = Cai Ajar = Wuruk, Atik ; Belajar = Diajar ; Ajaran = Wurukan kuringmah urang sunda SAWATARA bulan ti harita, pelak cau Sakadang Kuya téh geus baruahan, malah geus arasak. Mimiti kanyahoanana ku Sakadang Monyét. Atuh Sakadan