Post about zakon za rabotni odnosi sluzben vesnik na rm 2005

Zakon Za Rabotni Odnosi Sluzben Vesnik Na Rm 2005

  • Kolektiven Dogovor Opti Odredbi Самостоен

    Vrz osnova na ~len 203 od Zakonot za rabotni odnosi (,,Slu`ben vesnik na Republika Makedonija,, br. 62/2005 i 106/2008) i soglasno ~len 5 od Op{tiot kolektiven uslugi gov mk Prasanjeto ne e dovolno jasno ,zatoa ve molime obratete se po pismen pat do Ministerstvoto za trud i socijalna politika.

  • Uslugi Gov Mk

    Noviot Zakon za ribarstvo e objaven vo Sluzben Vesnik na RM br. 7 od 2008 godina. Soglasno istiot ne postoi dozvola za riboloven turizam. Postoi moznost za Прашања Вељковски Prasaweto s eodnesuva za vodna zaednica koja e registrirana kako neprofitna organizacija. Imame vreboteno lice koe go vodi smetkovodstvoto, no istoto ne gi ispolnuva

  • Issuu Македонски јазик By Ministry Of

    Македонски јазик 6 одд - K3. Македонски јазик. Follow; Info; Share; Add to; H Like; f makedonska enciklopedija kniga 1 read unlimited makedonska akademija na naukite i umetnostite. makedonska enciklopedija macedonian academy of sciences and arts lexicographical centre encyclopaedia macedonica